Obchodní podmínky

Rádi bychom vás upozornili, že i přes následující Obchodní podmínky se snažíme zachovat osobní přístup, a proto nás v případě jakýchkoliv dotazů prosím neváhejte kontaktovat. Budeme vám věnovat maximum možné pozornosti. 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro maloobchodní prodej přes internetový obchod Mast Kloubovka, Jan Mašek, 335 41 Vrčeň 46, IČ: 66336627 (dále jen"prodávající") na internetové adrese www.mast-kloubovka.cz.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Tyto jsou pro obě strany závazné.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.mast-kloubovka.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 • Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím e-mailu.
 • Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu buď v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 670100-2209891296/6210.
 • Cena za objednávku je součtem hodnoty zboží a poštovného. Nejsme plátci DPH.
 • Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (e-mailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.mast-kloubovka.cz.
 • Objednávky zasíláme poštou. V případě dodání Českou poštou zboží zasíláme ihned na dobírku, při bezhotovostní platbě předem zasíláme jako doporučený balík ihned po obdržení platby na účet prodávajícího. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem pod číslem své objednávky.
 • Při dodání Českou poštou a platbě předem činí poštovné 65,- Kč, při platbě dobírkou 98,- Kč (ceny vč. DPH).
 • Při přebírání zásilky od dopravce vždy kontrolujte nepoškozenost obalu, objednávky zasíláme pojištěné vždy na plnou hodnotu obsahu. V případě poškození zásilku nepřebírejte či okamžitě sepište protokol o poškození obalu a posléze nás kontaktujte.
 • Pokud si kupující zásilku na poště nevyzvedne a tato se vrátí zpět prodávajícímu, je kupující o této skutečnosti informován e-mailem. Na náklady kupujícího je možné opětovné zaslání zásilky.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. REKLAMACE

 • V případě reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem s popisem problému. Snažíme se vše řešit v maximální možné míře rychle a vstřícně, reklamace probíhají dle platné legislativy ČR.
 • Reklamace je prodejcem vyřízena nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží zpět. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník předem informován e-mailem.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Nepoškozené a nepoužité zboží nám můžete do 14 dnů od nákupu vrátit bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodnete, prosíme předem nás kontaktujte, abychom se mohli domluvit na dalším postupu.
 • Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužité a bezpečně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Zboží není možné vracet na dobírku! Prodávající si vyhrazuje právo neuznat vrácení zboží /reklamaci/ odstoupení od smlouvy, pokud vrácené zboží neodpovídá původnímu stavu. Zboží zasílejte na adresu: Jan Mašek, Vrčeň 46, PSČ 33541.
 • O obdržení zboží zpět je kupující informován e-mailem, částka za zboží je kupujícímu vrácena do 14 pracovních dnů na účet, ze kterého bylo zboží předem uhrazeno nebo v případě dobírky na adresu kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit: v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které jste nám poskytli při registraci, jsou důvěrné a tak s nimi bude nakládáno. Respektujeme vaše soukromí a v žádném případě, pokud k tomu nebudeme zákonnou mocí donuceni, neposkytneme tyto informace třetím subjektům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2014.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že si Obchodní podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi.